A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Togo - Průvodce

Leží přesně na druhé straně od Londýna a holandský mořeplavec Ible Taisman ho před téměř čtyřmi staletími pojmenoval Amsterdam. Ano, řeč je o království Tonga, které se rozpíná na obrovské ploše napříč Tichým oceánem mezi souostrovím Fidži Samoou Novým Zélandem a Cockovými ostrovy. Kromě hlavního ostrova Tongapapu patří k toňskému království na 170 dalších ostrovů jedním z nich je i Euva. Místo, které si dodnes žije klidným tichomořským životem. Každou neděli vyrážejí všichni Tongané do nejbližšího kostela. Nedělní mše se odehrává za procítěného zpěvu modlitebních písní. Společná návštěva kostela představuje důležitou společenskou a kulturní instituci, která stmeluje obyvatele jednotlivých komunit napříč Toňským souostrovým. Život v odlehlých vesnicích na ostrově Eua ani dnes na počátku nového tisíciletí výdobytky moderní civilizace. Kromě toho, že Toňané patří mezi neoddanější obyvatele na zemském povrchu se západní misionáři se také zasloužili o to, že se pro ně hra kriketu stala téměř až drogou. Misionáři z Londýnské Misionářské Společnosti sebou přivezli kriket jak na Novou Kaledonii, tak i na Samou a Tongu, kde tamní obyvatelstvo kouzlu této hry okamžitě propadlo. V 90.letech 19.století hrozilo, že závislost Toňských mužů rozvrátí celé hospodářství. Tonžané vydrželi hrát kriket takřka bez přestání celé týdny. V reakci na tuto situaci vydaly zdejší úřady tamní nařízení, které prohlásilo hraní kriketu, za přestupek proti veřejnému pořádku. Hrát kriket bylo oficiálně dovoleno pouze dva dny v týdnu. A kdo byl chycen při hraní mimo tyto dny, tomu byla naměřena vysoká pokuta. Ostrov Eua je rájem pro milovníky panenské přírody. Zdejší původní tropické pralesy, patří mezi nejrozsáhlejší oblasti Západního Pacifiku. Aut je na ostrově jen pár a tak se vyplatí při jeho objevování se spoléhat spíše na vlastní nohy. Na jižní Výspě ostrova Eua se nachází zajímavé místo, poeticky přezdívané Skalní zahrada. Mezi nesčetnými skalními formacemi bičovanými silným větrem vanoucí od Tichého oceánu se volně pasou divocí koně. V místním jazyce je však scénické místo také známe jako Lakufašanga. Tento název se vztahuje k jedné z mnoha bájných legend, který je ostrov Eua, doslova opředený. Před dávnými časy, se jedna rodina, která byla tak chudá, že jedla jen ovoce zvané Fa. Když už rodina snědla ovoce ze všech stromů na ostrově, oba rodiče ze zoufalství a lásky ke svým dětem, skočily z útesu do vod Tichého oceánu. Po čase, když nezbývalo ovoce Fa, ani pro jejich děti, všech sedm se jich vrhlo ze skály do moře za svými rodiči, ale bájná legenda zde nekončí. Jedna místní báseň kupříkladu hovoří o tom, že se čas od času vynoří 7 želv, jako reinkarnace sedmi mrtvých dětí a ty pak ze stromů jedí ovoce Fa. Během týdne se zdejší muži věnují rybolovu a ženy zemědělství a také se starají o své děti a často rozvětvené rodiny. Z asi 5000 Tonganů, obývající ostrov Eua jich mnoho pochází z tonžského ostrova, ze kterého byli před více jak půl stoletím evakuování v důsledku ničivého výbuchu tamní sopky. V kultuře Tonžanů zaujímá pití psychotropního nápoje zvaného Kava. Rostlině Kava-Kava známé jako Pepříkovník opojný, jsou připisovány léčebné účinky posilující organismus. Nasekané a rozdrcené kořeny této rostliny. Nasekané a rozdrcené kořeny této rostliny se rozemelou a vzniklý prášek se pak smíchá s vodou. Finálním produktem je jakási bahnitá voda, jejichž chuť je často přirovnávána k čemu jinému než k bahnu. Po její konzumaci odumře účastníkům kava party jazyk a současně se cítí uvolněně. Nápoj kava užívají obyvatelé Tongy a také ostatních tichomořských ostrovů více jak 3 000 let.

Poslední editace textu: 5.11.2013 23:17

Články odjinud